Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Afternoon Run
everyone
5,4km
Distance
01:01:59
Time
11:29/km
Pace
306
Calories
Afternoon Run
Pace tối đa không hợp lệ
Morning Run
everyone
14,2km
Distance
01:29:53
Time
06:19/km
Pace
894
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
21,2km
Distance
01:51:06
Time
05:14/km
Pace
1254
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
20,2km
Distance
02:00:55
Time
05:59/km
Pace
1257
Calories
Morning Run