Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Lý Duy Hoà
15/02/2021 07:07
Morning Run
everyone
6,8km
Distance
01:07:36
Time
09:55/km
Pace
513
Calories
Morning Run
Lý Duy Hoà
14/02/2021 11:06
Lunch Run
everyone
0,6km
Distance
06:59
Time
12:33/km
Pace
85
Calories
Lunch Run
Workout đã bị xóa
Lý Duy Hoà
14/02/2021 04:18
Morning Run
everyone
28,0km
Distance
02:43:39
Time
05:53/km
Pace
2135
Calories
Morning Run
Lý Duy Hoà
12/02/2021 05:22
Morning Run
everyone
20,2km
Distance
02:12:18
Time
06:32/km
Pace
1508
Calories
Morning Run