|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

8,0km Distance
39:41 Time
04:57/km Pace
426 Calories
Afternoon Run
20,2km Distance
01:29:28 Time
04:25/km Pace
1040 Calories
Trọn vẹn 2021
Lang Tu 14/02/2021 04:57 everyone Morning Run
2,2km Distance
12:45 Time
05:41/km Pace
128 Calories
Morning Run
Lang Tu 13/02/2021 19:14 everyone Evening Run
1,0km Distance
07:58 Time
07:50/km Pace
78 Calories
Evening Run
20,2km Distance
01:28:36 Time
04:22/km Pace
1075 Calories
Mùng 1 Tết Tân Sửu 2021
Lang Tu 12/02/2021 18:37 everyone Evening Run
0,5km Distance
02:36 Time
05:11/km Pace
29 Calories
Evening Run