Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Lang Tu
15/02/2021 16:40
Afternoon Run
everyone
8,0km
Distance
39:41
Time
04:57/km
Pace
426
Calories
Afternoon Run
Lang Tu
14/02/2021 05:22
Trọn vẹn 2021
everyone
20,2km
Distance
01:29:28
Time
04:25/km
Pace
1040
Calories
Trọn vẹn 2021
Lang Tu
14/02/2021 04:57
Morning Run
everyone
2,2km
Distance
12:45
Time
05:41/km
Pace
128
Calories
Morning Run
Lang Tu
13/02/2021 19:14
Evening Run
everyone
1,0km
Distance
07:58
Time
07:50/km
Pace
78
Calories
Evening Run
Lang Tu
12/02/2021 18:45
Mùng 1 Tết Tân Sửu 2021
everyone
20,2km
Distance
01:28:36
Time
04:22/km
Pace
1075
Calories
Mùng 1 Tết Tân Sửu 2021
Lang Tu
12/02/2021 18:37
Evening Run
everyone
0,5km
Distance
02:36
Time
05:11/km
Pace
29
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ