Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Morning Run
everyone
9,4km
Distance
01:06:15
Time
07:03/km
Pace
467
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
8,6km
Distance
45:17
Time
05:16/km
Pace
305
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
0,5km
Distance
02:56
Time
06:16/km
Pace
15
Calories
Night Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
24,1km
Distance
02:33:44
Time
06:22/km
Pace
1095
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
5,3km
Distance
28:24
Time
05:23/km
Pace
168
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
19,7km
Distance
01:56:43
Time
05:54/km
Pace
629
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,3km
Distance
06:14
Time
04:53/km
Pace
41
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
14,2km
Distance
01:22:02
Time
05:46/km
Pace
837
Calories
Morning Run
Lunch Run
everyone
1,3km
Distance
06:27
Time
05:09/km
Pace
40
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
1,1km
Distance
05:03
Time
04:47/km
Pace
34
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,8km
Distance
31:07
Time
05:22/km
Pace
185
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,4km
Distance
24:15
Time
05:33/km
Pace
139
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
14,2km
Distance
01:29:22
Time
06:17/km
Pace
457
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
14,2km
Distance
01:35:36
Time
06:43/km
Pace
452
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,2km
Distance
24:30
Time
07:34/km
Pace
104
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
01:53:20
Time
05:20/km
Pace
1133
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,6km
Distance
42:22
Time
06:22/km
Pace
211
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
1,1km
Distance
07:52
Time
07:01/km
Pace
36
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
10,3km
Distance
01:09:18
Time
06:45/km
Pace
576
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
10,6km
Distance
01:00:39
Time
05:42/km
Pace
338
Calories
Morning Run