Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

PHAN ĐÌNH BẢNG
15/02/2021 21:40
Tối mồng 4 tết ...Thấm mệt. Mừng thọ Ông Cố 101 tuổi.
everyone
5,0km
Distance
35:12
Time
07:01/km
Pace
357
Calories
Tối mồng 4 tết ...Thấm mệt. Mừng thọ Ông Cố 101 tuổi.
PHAN ĐÌNH BẢNG
14/02/2021 21:30
Tối mồng 3 tết. Chúc mừng ngày lễ tình yêu.
everyone
14,0km
Distance
01:22:14
Time
05:51/km
Pace
994
Calories
Tối mồng 3 tết. Chúc mừng ngày lễ tình yêu.
PHAN ĐÌNH BẢNG
13/02/2021 21:55
Tối mồng 2 tết...
everyone
5,1km
Distance
32:21
Time
06:21/km
Pace
363
Calories
Tối mồng 2 tết...
PHAN ĐÌNH BẢNG
12/02/2021 21:25
Tối nay 1/1/2021🌹Chúc mừng năm mới.
everyone
20,2km
Distance
02:12:16
Time
06:32/km
Pace
1434
Calories
Tối nay 1/1/2021🌹Chúc mừng năm mới.