Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Hoàng Huệ
15/02/2021 21:32
Night Run
everyone
5,5km
Distance
38:01
Time
06:57/km
Pace
278
Calories
Night Run
Hoàng Huệ
14/02/2021 17:03
Afternoon Run
everyone
20,2km
Distance
02:28:59
Time
07:22/km
Pace
1008
Calories
Afternoon Run
Hoàng Huệ
13/02/2021 16:08
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
28:05
Time
05:36/km
Pace
239
Calories
Afternoon Run
Hoàng Huệ
12/02/2021 14:59
Afternoon Run
everyone
20,2km
Distance
02:14:06
Time
06:38/km
Pace
1032
Calories
Afternoon Run