Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Morning Run
everyone
9,3km
Distance
01:21:16
Time
08:42/km
Pace
704
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
6,5km
Distance
28:57
Time
04:26/km
Pace
286
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
29,6km
Distance
03:30:02
Time
07:05/km
Pace
2167
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,3km
Distance
01:04:36
Time
06:57/km
Pace
574
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
7,5km
Distance
01:11:17
Time
09:31/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
24,0km
Distance
02:45:12
Time
06:52/km
Pace
1675
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
25,0km
Distance
02:48:13
Time
06:43/km
Pace
1332
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,4km
Distance
01:12:51
Time
07:02/km
Pace
701
Calories
Afternoon Run