Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Ninh Nguyen
15/02/2021 16:28
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
01:06:40
Time
06:39/km
Pace
502
Calories
Afternoon Run
Ninh Nguyen
14/02/2021 06:02
Morning Run
everyone
20,2km
Distance
02:22:21
Time
07:02/km
Pace
1073
Calories
Morning Run
Ninh Nguyen
13/02/2021 07:19
Morning Run
everyone
10,2km
Distance
01:12:09
Time
07:04/km
Pace
519
Calories
Morning Run
Ninh Nguyen
12/02/2021 05:42
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:10:12
Time
06:57/km
Pace
512
Calories
Morning Run