Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

PHAM VAN DONG
15/02/2021 19:15
Mùng 4 tết
everyone
21,4km
Distance
01:28:34
Time
04:08/km
Pace
2342
Calories
Mùng 4 tết
PHAM VAN DONG
15/02/2021 20:45
Evening Run
everyone
1,2km
Distance
06:40
Time
05:24/km
Pace
129
Calories
Evening Run
PHAM VAN DONG
14/02/2021 07:21
Wo tết nhất tranh thủ 🙂 bị say rồi
everyone
10,7km
Distance
55:12
Time
05:09/km
Pace
994
Calories
Wo tết nhất tranh thủ 🙂 bị say rồi
PHAM VAN DONG
13/02/2021 15:14
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
04:53
Time
04:42/km
Pace
73
Calories
Afternoon Run
PHAM VAN DONG
13/02/2021 21:33
Cuối ngày 2 tết 2021 nhẹ cái
everyone
5,1km
Distance
19:33
Time
03:52/km
Pace
556
Calories
Cuối ngày 2 tết 2021 nhẹ cái
PHAM VAN DONG
12/02/2021 05:51
Chúc mừng năm mới 2021 video run https://youtu.be/BHMQVbuat14
everyone
20,2km
Distance
01:23:33
Time
04:07/km
Pace
1547
Calories
Chúc mừng năm mới 2021  video run https://youtu.be/BHMQVbuat14