Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Evening Run
everyone
5,6km
Distance
31:21
Time
05:38/km
Pace
522
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
1,7km
Distance
12:03
Time
07:08/km
Pace
161
Calories
Afternoon Run
🇻🇳
everyone
1,1km
Distance
06:51
Time
06:09/km
Pace
106
Calories
🇻🇳
Afternoon Run
everyone
5,6km
Distance
29:22
Time
05:17/km
Pace
521
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
1,4km
Distance
06:51
Time
04:48/km
Pace
133
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,4km
Distance
07:23
Time
05:11/km
Pace
135
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,4km
Distance
07:41
Time
05:24/km
Pace
133
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,0km
Distance
01:19:14
Time
05:39/km
Pace
1313
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,5km
Distance
01:32:09
Time
05:56/km
Pace
1455
Calories
Morning Run
CUNG CHÚC TÂN XUÂN 2021
everyone
20,2km
Distance
01:53:31
Time
05:36/km
Pace
1912
Calories
CUNG CHÚC TÂN XUÂN 2021