Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

vũ trọng nghĩa
15/02/2021 17:46
D4 - Thất vang, vang danh, nhà vẫn luôn chờ ta
everyone
10,6km
Distance
01:21:41
Time
07:41/km
Pace
773
Calories
D4 - Thất vang, vang danh, nhà vẫn luôn chờ ta
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
vũ trọng nghĩa
15/02/2021 17:46
Afternoon Run
everyone
10,6km
Distance
01:21:41
Time
07:41/km
Pace
773
Calories
Afternoon Run
vũ trọng nghĩa
14/02/2021 21:12
Night Run
everyone
1,0km
Distance
09:14
Time
08:54/km
Pace
69
Calories
Night Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
vũ trọng nghĩa
14/02/2021 21:12
Evening Run
everyone
1,0km
Distance
09:48
Time
09:27/km
Pace
69
Calories
Evening Run
vũ trọng nghĩa
13/02/2021 20:50
D3 - Cuộc đời mỗi người mình là nhân vật chính - Thời gian, là một cuộc hành trình!
everyone
6,0km
Distance
50:26
Time
08:21/km
Pace
448
Calories
D3 - Cuộc đời mỗi người mình là nhân vật chính - Thời gian, là một cuộc hành trình!
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
vũ trọng nghĩa
13/02/2021 20:50
Evening Run
everyone
6,0km
Distance
51:20
Time
08:30/km
Pace
448
Calories
Evening Run
vũ trọng nghĩa
12/02/2021 06:46
D2 Mùng 1 Tết Tân Sửu - Thăng Long tứ trấn
everyone
15,4km
Distance
02:04:02
Time
08:02/km
Pace
965
Calories
D2 Mùng 1 Tết Tân Sửu - Thăng Long tứ trấn
Trùng với workout trên garmin
vũ trọng nghĩa
12/02/2021 06:46
Morning Run
everyone
15,4km
Distance
02:04:02
Time
08:02/km
Pace
965
Calories
Morning Run