Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Thu Thuy Do
14/02/2021 19:03
Evening Run
everyone
3,0km
Distance
17:17
Time
05:45/km
Pace
176
Calories
Evening Run
Thu Thuy Do
14/02/2021 17:26
Afternoon Run
everyone
14,0km
Distance
01:31:13
Time
06:30/km
Pace
872
Calories
Afternoon Run
Thu Thuy Do
13/02/2021 17:42
Afternoon Run
everyone
7,0km
Distance
49:09
Time
07:00/km
Pace
410
Calories
Afternoon Run