Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Linh Lê
15/02/2021 18:09
Vật thật rồi
everyone
1,3km
Distance
08:18
Time
06:25/km
Pace
79
Calories
Vật thật rồi
Linh Lê
14/02/2021 08:49
Cuối cùng cũng xong vật vã
everyone
6,0km
Distance
36:27
Time
06:04/km
Pace
369
Calories
Cuối cùng cũng xong vật vã
Linh Lê
14/02/2021 06:40
Mùng 🤟 Tết, chân gãy dần đều #chaoxuan #lbm21 #challengevn
everyone
8,0km
Distance
45:13
Time
05:39/km
Pace
492
Calories
Mùng 🤟 Tết, chân gãy dần đều #chaoxuan #lbm21 #challengevn
Linh Lê
13/02/2021 17:47
Tội sáng lười dậy
everyone
16,3km
Distance
01:25:53
Time
05:16/km
Pace
1002
Calories
Tội sáng lười dậy
Linh Lê
12/02/2021 16:51
Khai xuân tiện thể giải rượu mà strava n biết cách an ủi quá😂
everyone
20,2km
Distance
01:34:17
Time
04:39/km
Pace
1243
Calories
Khai xuân tiện thể giải rượu mà strava n biết cách an ủi quá😂