Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Thanh Loan
15/02/2021 06:06
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:00:39
Time
06:02/km
Pace
569
Calories
Morning Run
Thanh Loan
15/02/2021 05:50
Morning Run
everyone
2,7km
Distance
15:19
Time
05:39/km
Pace
146
Calories
Morning Run
Thanh Loan
14/02/2021 07:46
Morning Run
everyone
0,6km
Distance
03:01
Time
05:02/km
Pace
28
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Thanh Loan
14/02/2021 06:09
Morning Run
everyone
13,3km
Distance
01:19:41
Time
05:59/km
Pace
750
Calories
Morning Run