Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Hồ Văn Thắng
15/02/2021 05:03
Hết tết
everyone
20,2km
Distance
02:06:59
Time
06:16/km
Pace
1135
Calories
Hết tết
Hồ Văn Thắng
14/02/2021 04:51
Long Run 19k M
everyone
31,4km
Distance
02:59:50
Time
05:43/km
Pace
1606
Calories
Long Run 19k M
Hồ Văn Thắng
13/02/2021 08:31
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:10:19
Time
07:01/km
Pace
764
Calories
Morning Run
Hồ Văn Thắng
12/02/2021 05:36
Chào Tân Sửu
everyone
20,2km
Distance
02:04:12
Time
06:08/km
Pace
1414
Calories
Chào Tân Sửu