Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Night Run
everyone
3,3km
Distance
20:27
Time
06:08/km
Pace
195
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
21,2km
Distance
01:58:34
Time
05:35/km
Pace
1008
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
14,0km
Distance
01:17:32
Time
05:31/km
Pace
726
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
13,0km
Distance
01:03:15
Time
04:51/km
Pace
690
Calories
Evening Run
Training for my coalleague
everyone
1,3km
Distance
14:06
Time
10:45/km
Pace
96
Calories
Training for my coalleague
Pace tối đa không hợp lệ
Morning Run
everyone
20,2km
Distance
01:26:41
Time
04:17/km
Pace
1133
Calories
Morning Run