Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Minh Hiền
15/02/2021 05:23
Morning Run
everyone
12,2km
Distance
01:07:24
Time
05:31/km
Pace
440
Calories
Morning Run
Minh Hiền
14/02/2021 05:43
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
25:21
Time
12:38/km
Pace
87
Calories
Morning Run
Pace tối đa không hợp lệ
Minh Hiền
13/02/2021 07:01
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
37:41
Time
07:31/km
Pace
217
Calories
Morning Run
Minh Hiền
13/02/2021 04:38
Lên đỉnh 💕
everyone
12,3km
Distance
01:46:33
Time
08:38/km
Pace
625
Calories
Lên đỉnh 💕
Minh Hiền
12/02/2021 18:33
Chúc mừng năm mới 💕 leo 13 lần lên xuống toà nhà
everyone
6,0km
Distance
40:04
Time
06:39/km
Pace
308
Calories
Chúc mừng năm mới 💕 leo 13 lần lên xuống toà nhà