Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Hoàng Hà
15/02/2021 18:29
Chạy hết bánh chưng luôn :(
everyone
10,0km
Distance
01:00:53
Time
06:04/km
Pace
547
Calories
Chạy hết bánh chưng luôn :(
Hoàng Hà
14/02/2021 07:34
Còn mùng là còn chạy 🤣
everyone
5,0km
Distance
28:27
Time
05:40/km
Pace
250
Calories
Còn mùng là còn chạy 🤣
Hoàng Hà
13/02/2021 18:25
Run by heart
everyone
10,0km
Distance
01:00:01
Time
05:59/km
Pace
567
Calories
Run by heart
Hoàng Hà
13/02/2021 07:56
Xếp gạch mồng 2
everyone
5,0km
Distance
29:40
Time
05:54/km
Pace
249
Calories
Xếp gạch mồng 2
Hoàng Hà
12/02/2021 07:29
Happy Year of the Ox 🏃‍♂️ 🥳
everyone
20,2km
Distance
02:04:01
Time
06:08/km
Pace
1202
Calories
Happy Year of the Ox 🏃‍♂️ 🥳