Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Ngô Minh Hải
14/02/2021 08:31
Morning Run
everyone
15,2km
Distance
01:18:55
Time
05:12/km
Pace
912
Calories
Morning Run
Ngô Minh Hải
13/02/2021 05:25
Morning Run
everyone
16,6km
Distance
01:41:55
Time
06:08/km
Pace
1188
Calories
Morning Run
Ngô Minh Hải
12/02/2021 05:27
Morning Run
everyone
20,2km
Distance
01:50:59
Time
05:29/km
Pace
1301
Calories
Morning Run