Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Phạm Quốc Ân
15/02/2021 10:51
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:12:21
Time
07:13/km
Pace
523
Calories
Morning Run
Phạm Quốc Ân
14/02/2021 18:41
Evening Run
everyone
21,9km
Distance
02:19:03
Time
06:21/km
Pace
1138
Calories
Evening Run
Phạm Quốc Ân
13/02/2021 18:27
Evening Run
everyone
12,9km
Distance
01:31:05
Time
07:04/km
Pace
660
Calories
Evening Run
Phạm Quốc Ân
12/02/2021 18:21
Evening Run
everyone
10,2km
Distance
01:15:46
Time
07:27/km
Pace
523
Calories
Evening Run