Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Trần Anh Tuấn
14/02/2021 16:09
Afternoon Run
everyone
21,1km
Distance
01:52:43
Time
05:20/km
Pace
1297
Calories
Afternoon Run
Trần Anh Tuấn
13/02/2021 04:37
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
01:52:54
Time
05:20/km
Pace
1296
Calories
Morning Run
Trần Anh Tuấn
12/02/2021 06:34
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
02:00:10
Time
05:41/km
Pace
1163
Calories
Morning Run