Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Hoàng Minh Quang
15/02/2021 08:16
Du xuân du xuân í a í a 2 huyện, thời tiết đẹp, ko nắng. Chùa Linh Ứng và bãi biển Thịnh Long.
everyone
20,2km
Distance
02:03:08
Time
06:05/km
Pace
2057
Calories
Du xuân du xuân í a í a 2 huyện, thời tiết đẹp, ko nắng. Chùa Linh Ứng và bãi biển Thịnh Long.
Hoàng Minh Quang
15/02/2021 05:31
Challenge 5k completed, Day 14/14.
everyone
20,2km
Distance
01:58:45
Time
05:52/km
Pace
2045
Calories
Challenge 5k completed, Day 14/14.
Hoàng Minh Quang
14/02/2021 07:09
Challenge 5k, Day 13/14, Va lung tung lượt về.
everyone
14,0km
Distance
01:12:13
Time
05:09/km
Pace
1425
Calories
Challenge 5k, Day 13/14, Va lung tung lượt về.
Hoàng Minh Quang
14/02/2021 05:47
Challenge 5k,Day 13/14, Va lung tung lượt đi.
everyone
14,0km
Distance
01:14:57
Time
05:20/km
Pace
1425
Calories
Challenge 5k,Day 13/14, Va lung tung lượt đi.
Hoàng Minh Quang
13/02/2021 05:31
Challenge 5k, Day 12/14, 2020 - 2021.
everyone
20,2km
Distance
01:55:53
Time
05:43/km
Pace
2083
Calories
Challenge 5k, Day 12/14, 2020 - 2021.
Hoàng Minh Quang
12/02/2021 22:19
Challenge 5k,Day 11
everyone
6,8km
Distance
46:06
Time
06:46/km
Pace
721
Calories
Challenge 5k,Day 11