Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Afternoon Run
everyone
12,3km
Distance
01:11:23
Time
05:46/km
Pace
927
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Afternoon Run
everyone
12,3km
Distance
01:11:23
Time
05:47/km
Pace
927
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
15,2km
Distance
01:35:07
Time
06:15/km
Pace
1120
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Morning Run
everyone
15,2km
Distance
01:35:07
Time
06:15/km
Pace
1120
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
17,2km
Distance
01:44:45
Time
06:06/km
Pace
1285
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Afternoon Run
everyone
17,2km
Distance
01:44:45
Time
06:06/km
Pace
1285
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
20,2km
Distance
02:09:08
Time
06:23/km
Pace
1501
Calories
Morning Run
Trùng với workout trên garmin
Morning Run
everyone
20,2km
Distance
02:09:08
Time
06:23/km
Pace
1501
Calories
Morning Run