Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Afternoon Run
everyone
20,2km
Distance
01:51:59
Time
05:32/km
Pace
1273
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
14,0km
Distance
01:13:43
Time
05:15/km
Pace
1012
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
12,3km
Distance
01:02:28
Time
05:03/km
Pace
797
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
8,9km
Distance
43:09
Time
04:51/km
Pace
586
Calories
Morning Run