Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Kienvang Sfc
15/02/2021 07:27
Chạy hồ Suối Hai
everyone
15,7km
Distance
01:51:23
Time
07:06/km
Pace
1014
Calories
Chạy hồ Suối Hai
Kienvang Sfc
14/02/2021 07:26
Mồng 3 Run
everyone
10,0km
Distance
01:04:14
Time
06:24/km
Pace
724
Calories
Mồng 3 Run
Kienvang Sfc
13/02/2021 06:29
Chạy mồng 2 Tết Tân Sửu
everyone
10,0km
Distance
58:51
Time
05:52/km
Pace
766
Calories
Chạy mồng 2 Tết Tân Sửu
Kienvang Sfc
12/02/2021 09:43
Chào Xuân 2021
everyone
20,2km
Distance
02:02:20
Time
06:03/km
Pace
1532
Calories
Chào Xuân 2021