Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Afternoon Run
everyone
9,1km
Distance
42:12
Time
04:37/km
Pace
594
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,3km
Distance
29:12
Time
04:38/km
Pace
452
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
0,6km
Distance
02:34
Time
04:25/km
Pace
29
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
5,5km
Distance
25:55
Time
04:45/km
Pace
334
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
46:09
Time
04:36/km
Pace
591
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
20,2km
Distance
01:36:32
Time
04:46/km
Pace
1377
Calories
Morning Run