Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Cá Heo
15/02/2021 17:27
Afternoon Run
everyone
23,5km
Distance
02:27:56
Time
06:18/km
Pace
1838
Calories
Afternoon Run
Cá Heo
12/02/2021 16:12
Afternoon Run
everyone
12,9km
Distance
01:10:31
Time
05:29/km
Pace
1008
Calories
Afternoon Run