Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Morning Run
everyone
20,2km
Distance
01:42:33
Time
05:04/km
Pace
1308
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Morning Run
everyone
20,2km
Distance
01:42:32
Time
05:04/km
Pace
1308
Calories
Morning Run
Lunch Run
everyone
2,1km
Distance
11:34
Time
05:34/km
Pace
142
Calories
Lunch Run
Afternoon Run
everyone
11,1km
Distance
01:07:44
Time
06:05/km
Pace
772
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Afternoon Run
everyone
11,1km
Distance
01:07:46
Time
06:05/km
Pace
772
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
54:01
Time
04:51/km
Pace
724
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
54:01
Time
04:51/km
Pace
724
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
11,1km
Distance
01:07:10
Time
06:02/km
Pace
736
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Afternoon Run
everyone
11,1km
Distance
01:07:09
Time
06:02/km
Pace
736
Calories
Afternoon Run
Happy Lunar New Year 2021 - Run 20,21km! 💪🙃☘🍀🌻
everyone
20,2km
Distance
01:43:56
Time
05:08/km
Pace
1274
Calories
Happy Lunar New Year 2021 - Run 20,21km! 💪🙃☘🍀🌻
Trùng với workout trên garmin
Morning Run
everyone
20,2km
Distance
01:43:56
Time
05:08/km
Pace
1274
Calories
Morning Run