Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Phuong
15/02/2021 10:23
Morning Run
everyone
10,7km
Distance
01:24:19
Time
07:53/km
Pace
676
Calories
Morning Run
Phuong
14/02/2021 16:21
Afternoon Run
everyone
2,1km
Distance
13:35
Time
06:24/km
Pace
147
Calories
Afternoon Run
Phuong
13/02/2021 14:15
Afternoon Run
everyone
23,1km
Distance
03:35:42
Time
09:20/km
Pace
1537
Calories
Afternoon Run
Phuong
12/02/2021 07:13
Morning Run
everyone
21,0km
Distance
02:44:34
Time
07:49/km
Pace
1321
Calories
Morning Run