Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Trần Văn Mười Nam 196,78 19:28:08 20 4
2 Trương Công Toản Nam 121,63 14:22:24 8 4
3 Nguyễn Bá Hải Nam 98,60 09:08:07 7 4
4 Hoàng Minh Quang Nam 95,48 09:11:02 6 4
5 Nguyễn Thị Lý Nữ 86,45 10:21:39 6 4
6 Phùng Trung Hiếu Nam 82,49 08:08:06 6 4
7 Hồ Văn Thắng Nam 81,84 08:21:20 4 4
8 Kường Nguyễn Mạnh Nam 75,86 06:46:58 6 4
9 Châu Quốc Bình Nam 74,92 05:44:57 5 4
10 Minh Ngọc Nam 72,65 06:38:51 4 4
11 Hoàng Chí Cương Nam 71,79 06:06:29 5 4
12 Nguyễn Văn Thái Nam 69,62 07:38:44 7 4
13 Trần Quang Hiệp Nam 67,92 06:26:26 10 4
14 Nguyễn Hiếu Trung Nam 67,34 08:19:12 4 4
15 Vương Xuân Hồng Quang Nam 66,94 05:29:18 5 4
16 Âu Mạnh Toàn Nam 66,64 06:31:17 3 3
17 Nguyễn Ngọc Anh Nam 64,94 06:40:23 4 4
18 Nguyễn Thanh Trà Nam 64,45 06:23:52 5 4
19 Trần Anh Tuấn Nam 63,35 05:45:47 3 3
20 LUNE LUNE Nữ 63,12 07:03:30 4 4
21 Thủy Nguyễn Nam 62,68 06:42:46 4 4
22 Du Ka Nam 62,51 06:31:46 3 3
23 Nguyen Tuan Nam 62,30 05:58:40 5 3
24 Nguyễn Việt Hùng Nam 61,84 07:37:37 10 4
25 Nguyễn Xuân Khải Nam 61,76 11:59:12 5 4
26 PHAM VAN DONG Nam 59,62 04:18:25 6 4
27 Nguyễn Hùng Nam 59,20 06:02:22 4 4
28 Nguyễn Xuân Hiệp Nam 58,14 05:50:22 6 4
29 Hong Thai Nữ 57,17 05:13:02 4 3
30 Phuong Nam 56,90 07:58:10 4 4
31 Kienvang Sfc Nam 55,91 05:56:48 4 4
32 Nguyễn Xuân Tuyến Nam 55,62 05:21:54 3 3
33 Nguyễn Quang Hòa Nam 55,47 04:51:19 4 4
34 Phạm Thị Kim Oanh Nữ 55,25 05:40:43 5 4
35 Lê Ngọc Sơn Nam 55,12 06:04:57 3 3
36 Lý Duy Hoà Nam 55,04 06:03:33 3 3
37 Phạm Quốc Ân Nam 54,91 06:18:15 4 4
38 Phạm Đức Thọ Nam 53,28 05:36:36 4 3
39 Minh Vũ Nam 52,92 05:26:31 5 4
40 Nguyễn Trà Yên Nữ 52,86 06:29:56 4 4
41 Nguyệt Vũ Nữ 52,79 07:00:23 4 4
42 Lê Quang Hoàng Chương Nam 52,30 05:21:50 5 4
43 Ngô Minh Hải Nam 51,99 04:51:49 3 3
44 Linh Lê Nam 51,79 04:30:08 5 4
45 Lang Tu Nam 51,72 03:58:28 5 4
46 Nguyễn Xuân Thủy Nam 51,16 05:05:55 4 4
47 Thang Trinh Nam 51,12 05:39:53 2 2
48 Nguyễn Đăng Duẩn Nam 51,10 04:00:00 5 4
49 Nguyen Viet Anh Nam 51,04 04:43:57 4 4
50 Hoàng Huệ Nữ 50,90 05:49:11 4 4