Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
51 Nguyễn Xuân Bách Nam 50,84 05:39:44 7 4
52 Trần Bảo Ngọc Nam 50,82 04:41:59 5 4
53 VŨ TRUNG KIÊN Nam 50,79 06:17:06 4 4
54 Huỳnh Kim Khánh Luân Nam 50,78 05:00:38 5 4
55 Hoàng Xuân Vân Anh Nữ 50,60 06:13:56 5 4
56 Hải Vân Nữ 50,55 06:34:32 4 4
57 Duy Hải Nam 50,53 05:15:58 5 3
58 Ninh Nguyen Nam 50,53 05:51:22 4 4
59 Nguyễn Châu Nam 50,49 05:27:20 4 4
60 Thai Nguyen Nam 50,47 05:28:49 4 4
61 Chiến Anh Đinh Nam 50,34 04:59:47 4 4
62 Nga Lê Nữ 50,28 06:04:33 4 4
63 Hoàng Hà Nam 50,28 05:03:02 5 4
64 Nguyễn Quang Huy Nam 50,26 05:51:21 7 4
65 Văn Giang Nam 50,12 05:11:35 4 4
66 Đặng Tuấn Khanh Nam 50,12 05:13:37 6 4
67 Hà Việt Hưng Nam 50,01 05:03:17 4 4
68 William Huang Nam 50,00 04:46:08 5 4
69 Đỗ Văn Tuyên Nam 47,52 04:59:49 3 3
70 Nguyễn Hùng Anh Nam 47,40 04:31:02 5 4
71 Ngô Xuân Hoàn Nam 46,17 04:43:39 7 3
72 Pinkswan Pham Nữ 45,48 06:10:55 3 3
73 Tuấn Tài Nam 45,12 04:24:30 3 3
74 Bùi Hồng Hoài Nam 44,46 03:55:36 3 3
75 PHAN ĐÌNH BẢNG Nam 44,33 04:42:03 4 4
76 Huy Hoang Nam 43,24 04:44:48 2 2
77 Tuan Le Phu Nam 42,84 05:25:34 3 3
78 Nguyễn Hoàng Hà Nam 42,43 04:06:09 3 3
79 Đặng Quang Huy Nam 41,35 04:26:18 2 2
80 Meo Caibang Nam 40,87 04:30:34 4 3
81 Hang Vuong Nữ 40,40 04:27:25 4 4
82 Thach Hoang Viet Nam 40,37 04:26:01 2 2
83 Hien Dinh Ngoc Nam 40,20 04:27:46 6 4
84 LÊ HỒNG VIỆT Nam 39,05 03:54:38 3 3
85 Nguyễn Hoàng Nam Nam 38,69 03:43:57 2 2
86 Ngô Văn Dũng Nam 37,53 03:53:01 5 4
87 Nguyễn Quốc Dũng Nam 37,38 03:46:03 3 3
88 Hoàng Minh Tuấn Nam 37,33 04:20:37 5 4
89 Van Nq Nam 37,02 03:02:53 1 1
90 Nguyễn Bích Thuỷ Nữ 36,33 04:07:13 3 3
91 Vũ Nguyên Huân Nam 36,32 03:43:42 3 3
92 Cá Heo Nam 36,31 03:38:27 2 2
93 Nguyễn Tuấn Dũng Nam 35,94 03:45:11 2 2
94 Minh Hiền Nữ 35,57 04:11:42 4 3
95 Trần Mạnh Linh Nam 35,36 03:14:44 3 3
96 Đặng Minh Long Nam 35,24 02:42:19 3 3
97 Tạ Vũ Hùng Nam 35,02 03:42:29 2 2
98 Nguyễn thị trà giang Nữ 34,43 03:37:28 2 2
99 Trần Văn Thắng Nam 33,54 03:11:07 2 2
100 Le Xuan Hai Nam 33,38 03:43:33 2 2