Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
101 vũ trọng nghĩa Nam 33,10 04:26:51 4 4
102 Trần Lê Tuấn Nam 31,32 03:52:21 3 3
103 Toàn Nguyễn Văn Nam 30,95 02:35:23 3 3
104 Quang Hoang Nam 30,82 03:46:33 3 3
105 Vu Phuong Nam 30,81 03:04:10 2 2
106 Hoàn Quang Tô Nam 30,40 04:10:47 2 2
107 Kường Eleven Nam 30,26 03:32:04 3 3
108 Nguyễn Xuân Bách Nam 30,04 02:58:26 3 3
109 Nguyễn Trần Ánh Nam 29,81 02:51:55 4 4
110 Xuân Hòa Nam 29,30 02:29:37 2 2
111 Mạnh Tuấn Nam 29,27 02:28:01 2 1
112 Vũ Thị Thanh Hiền Nữ 29,25 03:09:13 3 2
113 Nguyen Duc Chien Nam 28,11 03:12:12 1 1
114 Thu Thủy Nguyễn Nữ 27,57 04:16:38 5 4
115 Huy Nguyễn Nam 26,90 02:57:14 2 2
116 Thanh Loan Nữ 26,03 02:35:39 3 2
117 Ngọc Hưng Trần Nam 25,21 02:11:44 4 4
118 trương quỳnh giang Nữ 25,07 02:25:32 2 2
119 Nguyễn Văn Tông Nam 24,90 02:34:09 2 2
120 Chu Đại Phong Nam 24,37 02:23:42 2 2
121 Thach Nguyen 🇻🇳 Nam 24,22 02:00:47 3 3
122 Nguyễn Bá Anh Tuấn Nam 24,22 02:38:57 2 2
123 Thu Thuy Do Nữ 24,03 02:37:39 3 2
124 Phúc Bạch Nam 23,50 02:47:51 3 2
125 Nguyễn Bá Phúc Nam 23,02 02:29:54 1 1
126 Nguyễn Tuấn Ninh Nam 21,71 02:14:53 3 2
127 Cao Tung Nam 21,23 01:55:27 2 2
128 Nguyễn Hưng Nam 21,20 02:15:43 1 1
129 Đinh Giáp Nam 20,56 02:35:03 2 2
130 Phạm Anh Tùng Nam 20,22 01:57:06 1 1
131 Thịnh Ku Nam 20,21 01:41:49 1 1
132 Tran The Hoan Nam 20,21 02:06:51 1 1
133 Nguyễn Xuân Thành Nam 19,43 01:34:17 2 2
134 Đoàn Cảnh Nghị Nam 17,30 01:48:29 2 2
135 Vietanh Le Nam 17,01 01:40:42 1 1
136 Hà Quang Mạnh Nam 16,67 01:54:23 2 2
137 MAH TRAN Nam 16,36 02:10:51 3 3
138 Nguyễn Việt Linh Nam 15,82 01:32:40 1 1
139 Thành Nguyễn Xuân Nam 14,21 01:19:47 1 1
140 Andy Trần Nam 12,75 01:22:10 2 2
141 Nguyen Hong Cuong Nam 12,50 01:38:33 1 1
142 Phạm Hoài Anh Nam 11,90 01:05:26 1 1
143 Hien Nguyen Thi Thu Nữ 11,80 01:30:06 2 2
144 Nguyễn Tiến Nam Nam 11,54 01:07:28 1 1
145 Hải Vũ Quang Nam 11,23 01:10:43 1 1
146 Emma Dang Nữ 11,11 01:19:15 1 1
147 phan tấnnam Nam 10,77 00:55:58 2 2
148 Nguyễn Thanh Tùng Nam 10,12 01:05:19 2 2
149 Vũ Khánh Hưng Nam 10,01 01:05:50 1 1
150 Minh Duc Thieu Nam 9,02 01:14:51 1 1