Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
151 Ngô Huy Hoàng Nam 8,00 01:07:30 3 3
152 Tien Nguyen Minh Nam 6,23 00:41:18 1 1
153 Nguyễn thị linh Nữ 6,07 00:39:18 1 1
154 Hồ Đắc Phúc Nam 3,77 00:27:17 1 1
155 Đặng Hoa Nữ 3,53 00:29:39 1 1
156 Tùng Phạm Nam 2,11 00:16:58 1 1
157 Cường Khúc Đình Nam 1,00 00:06:49 1 1
158 Dương Đỗ Nam 0,00 00:00:00 0 0
159 Hoàng Văn Đức Nam 0,00 00:00:00 0 0
160 Hiếu Phạm Huy Nam 0,00 00:00:00 0 0
161 Nguyễn Thành Nam Nam 0,00 00:00:00 0 0
162 Quách Cao Hiển Nam 0,00 00:00:00 0 0
163 Tùng Sói Nam 0,00 00:00:00 0 0
164 Nguyễn đăng việt linh Nam 0,00 00:00:00 0 0
165 Phạm Trung Kiên Nam 0,00 00:00:00 0 0
166 Nguyễn Thái Dương Nam 0,00 00:00:00 0 0
167 t te Nam 0,00 00:00:00 0 0
168 Nhu Tuan Nam 0,00 00:00:00 0 0
169 Trần Thành Nam 0,00 00:00:00 0 0
170 Nguyễn Anh Tuấn Nam 0,00 00:00:00 0 0
171 Can Tuan Nam 0,00 00:00:00 0 0
172 Petit Nam Nam 0,00 00:00:00 0 0
173 Phùng Xuân Chính Nam 0,00 00:00:00 0 0
174 Trương anh dũng Nam 0,00 00:00:00 0 0