Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

RANK FullName Total Distance Total Time 15/02 14/02 13/02 12/02 11/02 10/02 09/02 08/02
1 Trần Văn Mười 196,8 19:28:08 9,4 99,8 45,3 42,2
2 Trương Công Toản 121,6 14:22:24 9,3 45,4 31,5 35,4
3 Nguyễn Bá Hải 98,6 09:08:07 35,5 25,3 32,1 5,8
4 Hoàng Minh Quang 95,5 09:11:02 40,4 28,0 20,2 6,8
5 Phùng Trung Hiếu 82,5 08:08:06 40,1 10,0 12,1 20,2
6 Hồ Văn Thắng 81,8 08:21:20 20,2 31,4 10,0 20,2
7 Kường Nguyễn Mạnh 75,9 06:46:58 22,3 22,2 11,1 20,2
8 Châu Quốc Bình 74,9 05:44:57 18,2 17,2 21,2 18,2
9 Minh Ngọc 72,6 06:38:51 13,2 21,2 18,0 20,2
10 Hoàng Chí Cương 71,8 06:06:29 24,5 14,0 13,0 20,2
11 Nguyễn Văn Thái 69,6 07:38:44 9,8 27,7 12,0 20,2
12 Trần Quang Hiệp 67,9 06:26:26 13,9 18,3 15,5 20,2
13 Nguyễn Hiếu Trung 67,3 08:19:12 9,4 17,5 20,2 20,2
14 Vương Xuân Hồng Quang 66,9 05:29:18 23,2 21,8 6,2 15,7
15 Âu Mạnh Toàn 66,6 06:31:17 23,3 22,2 21,1
16 Nguyễn Ngọc Anh 64,9 06:40:23 12,3 15,2 17,2 20,2
17 Nguyễn Thanh Trà 64,4 06:23:52 5,8 28,0 10,4 20,2
18 Trần Anh Tuấn 63,4 05:45:47 21,1 21,1 21,1
19 Thủy Nguyễn 62,7 06:42:46 10,9 21,1 10,5 20,2
20 Du Ka 62,5 06:31:46 24,0 18,3 20,2
21 Nguyen Tuan 62,3 05:58:40 37,0 10,8 14,5
22 Nguyễn Việt Hùng 61,8 07:37:37 6,2 21,3 7,1 27,3
23 Nguyễn Xuân Khải 61,8 11:59:12 15,0 16,5 10,0 20,2
24 PHAM VAN DONG 59,6 04:18:25 22,6 10,7 6,1 20,2
25 Nguyễn Hùng 59,2 06:02:22 13,3 14,0 16,0 15,9
26 Nguyễn Xuân Hiệp 58,1 05:50:22 11,4 11,4 9,8 25,5
27 Phuong 56,9 07:58:10 10,7 2,1 23,1 21,0
28 Kienvang Sfc 55,9 05:56:48 15,7 10,0 10,0 20,2
29 Nguyễn Xuân Tuyến 55,6 05:21:54 14,2 21,2 20,2
30 Nguyễn Quang Hòa 55,5 04:51:19 20,2 14,0 12,3 8,9
31 Lê Ngọc Sơn 55,1 06:04:57 16,6 18,3 20,2
32 Lý Duy Hoà 55,0 06:03:33 6,8 28,0 20,2
33 Phạm Quốc Ân 54,9 06:18:15 10,0 21,9 12,9 10,2
34 Phạm Đức Thọ 53,3 05:36:36 10,7 22,4 20,2
35 Minh Vũ 52,9 05:26:31 12,0 10,0 20,2 10,7
36 Lê Quang Hoàng Chương 52,3 05:21:50 17,2 23,0 6,0 6,1
37 Ngô Minh Hải 52,0 04:51:49 15,2 16,6 20,2
38 Linh Lê 51,8 04:30:08 1,3 14,0 16,3 20,2
39 Lang Tu 51,7 03:58:28 8,0 22,5 1,0 20,2
40 Nguyễn Xuân Thủy 51,2 05:05:55 20,2 10,0 10,0 10,9
41 Thang Trinh 51,1 05:39:53 21,1 30,0
42 Nguyễn Đăng Duẩn 51,1 04:00:00 9,1 11,7 10,0 20,2
43 Nguyen Viet Anh 51,0 04:43:57 10,0 14,0 20,2 6,8
44 Nguyễn Xuân Bách 50,8 05:39:44 10,6 10,1 10,0 20,2
45 Trần Bảo Ngọc 50,8 04:41:59 10,1 25,1 8,9 6,7
46 VŨ TRUNG KIÊN 50,8 06:17:06 15,0 6,9 8,3 20,6
47 Huỳnh Kim Khánh Luân 50,8 05:00:38 15,0 5,5 10,0 20,2
48 Duy Hải 50,5 05:15:58 18,5 10,5 21,5
49 Ninh Nguyen 50,5 05:51:22 10,0 20,2 10,2 10,1
50 Nguyễn Châu 50,5 05:27:20 10,2 10,1 10,1 20,1