Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

RANK FullName Gender Total Distance Total Time 15/02 14/02 13/02 12/02
1 Trần Văn Mười
Hoàn thành
Nam 196,78 19:28:08 9,40 99,84 45,32 42,22
2 Trương Công Toản
Hoàn thành
Nam 121,63 14:22:24 9,33 45,44 31,48 35,38
3 Nguyễn Bá Hải
Hoàn thành
Nam 98,60 09:08:07 35,46 25,26 32,10 5,79
4 Hoàng Minh Quang
Hoàn thành
Nam 95,48 09:11:02 40,41 28,05 20,22 6,81
5 Nguyễn Thị Lý
Hoàn thành
Nữ 86,45 10:21:39 14,74 35,45 17,08 19,19
6 Phùng Trung Hiếu
Hoàn thành
Nam 82,49 08:08:06 40,13 10,01 12,14 20,21
7 Hồ Văn Thắng
Hoàn thành
Nam 81,84 08:21:20 20,21 31,39 10,02 20,22
8 Kường Nguyễn Mạnh
Hoàn thành
Nam 75,86 06:46:58 22,29 22,23 11,12 20,22
9 Châu Quốc Bình
Hoàn thành
Nam 74,92 05:44:57 18,21 17,25 21,21 18,24
10 Minh Ngọc
Hoàn thành
Nam 72,65 06:38:51 13,16 21,22 18,05 20,21
11 Hoàng Chí Cương
Hoàn thành
Nam 71,79 06:06:29 24,54 14,02 13,02 20,21
12 Nguyễn Văn Thái
Hoàn thành
Nam 69,62 07:38:44 9,78 27,67 11,97 20,21
13 Trần Quang Hiệp
Hoàn thành
Nam 67,92 06:26:26 13,90 18,29 15,52 20,22
14 Nguyễn Hiếu Trung
Hoàn thành
Nam 67,34 08:19:12 9,40 17,50 20,21 20,23
15 Vương Xuân Hồng Quang
Hoàn thành
Nam 66,94 05:29:18 23,24 21,78 6,24 15,69
16 Âu Mạnh Toàn
133.28% (66,6/50,0 km)
75% (3/4) lần/cái)
Long Workout (20,21 km)
Nam 66,64 06:31:17 23,31 22,22 21,11
17 Nguyễn Ngọc Anh
129.87% (64,9/50,0 km)
100% (4/4) lần/cái)
Long Workout (20,21 km)
Nam 64,94 06:40:23 12,34 15,21 17,17 20,21
18 Nguyễn Thanh Trà
Hoàn thành
Nam 64,45 06:23:52 5,79 28,05 10,40 20,21
19 Trần Anh Tuấn
126.70% (63,4/50,0 km)
75% (3/4) lần/cái)
Long Workout (20,21 km)
Nam 63,35 05:45:47 21,11 21,12 21,13
20 LUNE LUNE
Hoàn thành
Nữ 63,12 07:03:30 8,68 14,02 20,21 20,21
21 Thủy Nguyễn
Hoàn thành
Nam 62,68 06:42:46 10,90 21,11 10,46 20,22
22 Du Ka
125.03% (62,5/50,0 km)
75% (3/4) lần/cái)
Long Workout (20,21 km)
Nam 62,51 06:31:46 24,02 18,28 20,22
23 Nguyen Tuan
124.61% (62,3/50,0 km)
75% (3/4) lần/cái)
Long Workout (20,21 km)
Nam 62,30 05:58:40 37,02 10,77 14,52
24 Nguyễn Việt Hùng
Hoàn thành
Nam 61,84 07:37:37 6,15 21,33 7,10 27,26
25 Nguyễn Xuân Khải
Hoàn thành
Nam 61,76 11:59:12 15,02 16,52 10,00 20,22
26 PHAM VAN DONG
Hoàn thành
Nam 59,62 04:18:25 22,59 10,72 6,09 20,22
27 Nguyễn Hùng
118.39% (59,2/50,0 km)
100% (4/4) lần/cái)
Long Workout (20,21 km)
Nam 59,20 06:02:22 13,29 14,02 16,01 15,89
28 Nguyễn Xuân Hiệp
Hoàn thành
Nam 58,14 05:50:22 11,41 11,40 9,83 25,50
29 Hong Thai
114.34% (57,2/50,0 km)
75% (3/4) lần/cái)
Long Workout (20,21 km)
Nữ 57,17 05:13:02 26,35 15,40 15,42
30 Phuong
Hoàn thành
Nam 56,90 07:58:10 10,68 2,12 23,08 21,02
31 Kienvang Sfc
111.83% (55,9/50,0 km)
100% (4/4) lần/cái)
Long Workout (20,21 km)
Nam 55,91 05:56:48 15,68 10,01 10,01 20,21
32 Nguyễn Xuân Tuyến
111.24% (55,6/50,0 km)
75% (3/4) lần/cái)
Long Workout (20,21 km)
Nam 55,62 05:21:54 14,20 21,21 20,21
33 Nguyễn Quang Hòa
Hoàn thành
Nam 55,47 04:51:19 20,22 14,02 12,34 8,88
34 Phạm Thị Kim Oanh
Hoàn thành
Nữ 55,25 05:40:43 20,21 22,02 10,00 3,02
35 Lê Ngọc Sơn
110.24% (55,1/50,0 km)
75% (3/4) lần/cái)
Long Workout (20,21 km)
Nam 55,12 06:04:57 16,56 18,35 20,21
36 Lý Duy Hoà
110.07% (55,0/50,0 km)
75% (3/4) lần/cái)
Long Workout (20,21 km)
Nam 55,04 06:03:33 6,81 28,02 20,22
37 Phạm Quốc Ân
Hoàn thành
Nam 54,91 06:18:15 10,01 21,86 12,88 10,16
38 Phạm Đức Thọ
106.57% (53,3/50,0 km)
75% (3/4) lần/cái)
Long Workout (20,21 km)
Nam 53,28 05:36:36 10,68 22,38 20,22
39 Minh Vũ
105.85% (52,9/50,0 km)
100% (4/4) lần/cái)
Long Workout (20,21 km)
Nam 52,92 05:26:31 12,02 10,01 20,21 10,69
40 Nguyễn Trà Yên
Hoàn thành
Nữ 52,86 06:29:56 20,22 14,02 8,61 10,02
41 Nguyệt Vũ
Hoàn thành
Nữ 52,79 07:00:23 7,05 14,02 10,03 21,70
42 Lê Quang Hoàng Chương
Hoàn thành
Nam 52,30 05:21:50 17,20 23,01 6,00 6,09
43 Ngô Minh Hải
103.97% (52,0/50,0 km)
75% (3/4) lần/cái)
Long Workout (20,21 km)
Nam 51,99 04:51:49 15,16 16,61 20,22
44 Linh Lê
Hoàn thành
Nam 51,79 04:30:08 1,29 14,00 16,29 20,21
45 Lang Tu
Hoàn thành
Nam 51,72 03:58:28 8,02 22,45 1,02 20,23
46 Nguyễn Xuân Thủy
Hoàn thành
Nam 51,16 05:05:55 20,22 10,03 10,03 10,88
47 Thang Trinh
102.23% (51,1/50,0 km)
50% (2/4) lần/cái)
Long Workout (20,21 km)
Nam 51,12 05:39:53 21,12 30,00
48 Nguyễn Đăng Duẩn
Hoàn thành
Nam 51,10 04:00:00 9,14 11,75 10,00 20,22
49 Nguyen Viet Anh
Hoàn thành
Nam 51,04 04:43:57 10,01 14,02 20,21 6,80
50 Hoàng Huệ
Hoàn thành
Nữ 50,90 05:49:11 5,47 20,21 5,01 20,21