Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

RANK FullName Gender Total Time Total Distance 15/02 14/02 13/02 12/02
1 Trần Văn Mười Nam 19:28:08 196,78 9,40 99,84 45,32 42,22
2 Trương Công Toản Nam 14:22:24 121,63 9,33 45,44 31,48 35,38
3 Nguyễn Xuân Khải Nam 11:59:12 61,76 15,02 16,52 10,00 20,22
4 Nguyễn Thị Lý Nữ 10:21:39 86,45 14,74 35,45 17,08 19,19
5 Hoàng Minh Quang Nam 09:11:02 95,48 40,41 28,05 20,22 6,81
6 Nguyễn Bá Hải Nam 09:08:07 98,60 35,46 25,26 32,10 5,79
7 Hồ Văn Thắng Nam 08:21:20 81,84 20,21 31,39 10,02 20,22
8 Nguyễn Hiếu Trung Nam 08:19:12 67,34 9,40 17,50 20,21 20,23
9 Phùng Trung Hiếu Nam 08:08:06 82,49 40,13 10,01 12,14 20,21
10 Phuong Nam 07:58:10 56,90 10,68 2,12 23,08 21,02
11 Nguyễn Văn Thái Nam 07:38:44 69,62 9,78 27,67 11,97 20,21
12 Nguyễn Việt Hùng Nam 07:37:37 61,84 6,15 21,33 7,10 27,26
13 LUNE LUNE Nữ 07:03:30 63,12 8,68 14,02 20,21 20,21
14 Nguyệt Vũ Nữ 07:00:23 52,79 7,05 14,02 10,03 21,70
15 Kường Nguyễn Mạnh Nam 06:46:58 75,86 22,29 22,23 11,12 20,22
16 Thủy Nguyễn Nam 06:42:46 62,68 10,90 21,11 10,46 20,22
17 Nguyễn Ngọc Anh Nam 06:40:23 64,94 12,34 15,21 17,17 20,21
18 Minh Ngọc Nam 06:38:51 72,65 13,16 21,22 18,05 20,21
19 Hải Vân Nữ 06:34:32 50,55 10,00 7,00 20,21 13,33
20 Du Ka Nam 06:31:46 62,51 24,02 18,28 20,22
21 Âu Mạnh Toàn Nam 06:31:17 66,64 23,31 22,22 21,11
22 Nguyễn Trà Yên Nữ 06:29:56 52,86 20,22 14,02 8,61 10,02
23 Trần Quang Hiệp Nam 06:26:26 67,92 13,90 18,29 15,52 20,22
24 Nguyễn Thanh Trà Nam 06:23:52 64,45 5,79 28,05 10,40 20,21
25 Phạm Quốc Ân Nam 06:18:15 54,91 10,01 21,86 12,88 10,16
26 VŨ TRUNG KIÊN Nam 06:17:06 50,79 15,03 6,86 8,29 20,62
27 Hoàng Xuân Vân Anh Nữ 06:13:56 50,60 9,07 11,10 10,21 20,21
28 Pinkswan Pham Nữ 06:10:55 45,48 15,22 10,05 20,21
29 Hoàng Chí Cương Nam 06:06:29 71,79 24,54 14,02 13,02 20,21
30 Lê Ngọc Sơn Nam 06:04:57 55,12 16,56 18,35 20,21
31 Nga Lê Nữ 06:04:33 50,28 15,03 14,02 20,22 1,02
32 Lý Duy Hoà Nam 06:03:33 55,04 6,81 28,02 20,22
33 Nguyễn Hùng Nam 06:02:22 59,20 13,29 14,02 16,01 15,89
34 Nguyen Tuan Nam 05:58:40 62,30 37,02 10,77 14,52
35 Kienvang Sfc Nam 05:56:48 55,91 15,68 10,01 10,01 20,21
36 Ninh Nguyen Nam 05:51:22 50,53 10,02 20,21 10,20 10,10
37 Nguyễn Quang Huy Nam 05:51:21 50,26 8,63 14,12 7,30 20,21
38 Nguyễn Xuân Hiệp Nam 05:50:22 58,14 11,41 11,40 9,83 25,50
39 Hoàng Huệ Nữ 05:49:11 50,90 5,47 20,21 5,01 20,21
40 Trần Anh Tuấn Nam 05:45:47 63,35 21,11 21,12 21,13
41 Châu Quốc Bình Nam 05:44:57 74,92 18,21 17,25 21,21 18,24
42 Phạm Thị Kim Oanh Nữ 05:40:43 55,25 20,21 22,02 10,00 3,02
43 Thang Trinh Nam 05:39:53 51,12 21,12 30,00
44 Nguyễn Xuân Bách Nam 05:39:44 50,84 10,56 10,06 10,03 20,21
45 Phạm Đức Thọ Nam 05:36:36 53,28 10,68 22,38 20,22
46 Vương Xuân Hồng Quang Nam 05:29:18 66,94 23,24 21,78 6,24 15,69
47 Thai Nguyen Nam 05:28:49 50,47 6,01 8,12 20,21 16,13
48 Nguyễn Châu Nam 05:27:20 50,49 10,22 10,11 10,07 20,09
49 Minh Vũ Nam 05:26:31 52,92 12,02 10,01 20,21 10,69
50 Tuan Le Phu Nam 05:25:34 42,84 17,56 5,07 20,21