THE 91 DAYS OF CHALLENGE – 91 NGÀY THỬ THÁCH

Tham gia
Thông tin challenge

Thời gian ghi nhận kết quả: 01/04/2021 00:00 - 30/06/2021 23:59

Thời gian đăng ký tham gia: 27/03/2021 00:00 - 30/06/2021 23:59

Múi giờ đồng bộ các workout: (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Hoạt động sẽ được ghi nhận:

Thứ tự ưu tiên ghi nhận kết quả: Garmin -> Strava

Quy tắc chạy:

 

- Chạy/đi bộ online. Đây là giải chạy mở, CBNV có thể chạy ở bất cứ đâu, vào thời gian nào. Chỉ cần bạn có thiết bị (đồng hồ/điện thoại) cài đặt ứng dụng chạy bộ kết nối với hệ thống Challenge của Ban tổ chức.

 

 

Yêu cầu chuyên môn, điều kiện hoàn thành:

 

- Thời gian 01 ngày được ghi nhận từ 00h00 đến 24h00.

- Thời gian đồng bộ: Tối đa 48h sau khi hoàn thành Work Out

- Cuộc chạy cho phép: Run Outdoor, Walk Outdoor

- Mỗi ngày thử thách có tối thiểu 01 activity >= 3km. Pace ghi nhận từ >=4:00/km đến >=14:00/km. (Thời gian hoạt động và pace được tính theo Elapsed time (Không tính Moving time để tránh VĐV gian lận, dùng tính năng tạm dừng để chạy nhiều lần trong ngày).

 

Lưu ý: Vận động viên cần đảm bảo tuân thủ tuyệt đối các quy định của Chính phủ, chính quyền địa phương, Tập đoàn về phòng, chống dịch Covid-19. Ban Tổ chức có quyền loại bỏ khỏi Giải chạy những vẫn động viên vi phạm các quy định nêu trên.

 

Giai đoạn 1 - 30 ngày thử thách tháng tư (The 30 days of April challenge): từ 01/4/2021-30/4/2021

Có 25/30 ngày có Work Out >= 3km

 

Giai đoạn 2 - 31 ngày thử thách tháng 5 (The 31 days of May challenge): từ 01/5/2021-31/5/2021

Có 21/31 ngày có Work Out >= 3km. Trong các WO vào cuối tuần (thứ 7, chủ nhật) với nữ cần có 4 Work Out >=6km, với nam có 5 Work Out >= 8km

 

Giai đoạn 3 - 30 ngày thử thách tháng 6 (The 30 days of June challenge): từ 01/6/2021-30/6/2021

Có 21/30 ngày có Work Out >=3km,Trong các WO vào cuối tuần (thứ 7, chủ nhật) với nữ cần có 5 Work Out >= 8km, với nam có 5 Work Out >=10km

 

 

Hoạt động sẽ được ghi nhận
Hoạt động Pace tối thiểu Pace tối đa Quãng đường tối thiểu / workout Chế độ cài đặt của workout OUT DOOR IN DOOR
RUN 03:00 Min/Km 14:00 Min/Km 1.0 Km Everyone và Followers YES NO
WALK 03:00 Min/Km 14:00 Min/Km 1.0 Km Everyone và Followers YES NO


* Tất cả các workout phải được đồng bộ với GARMIN hoặc STRAVA

* Những workout không hợp lệ sẽ tự động loại bỏ khỏi thành tích xếp hạng

Xếp hạng và điều kiện hoàn thành
Bắt đầu Kết thúc Xếp hạng theo Hạn cuối đồng bộ kết quả Điều kiện hoàn thành
Giai đoạn 1 01/04/2021 00:00 30/04/2021 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 03/05/2021 00:00 Tổng số ngày >= 25.0 (lần/cái)
Tổng quãng đường >= 75.0 (kilometers)
Giai đoạn 2 01/05/2021 00:00 31/05/2021 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 03/06/2021 00:00 Tổng số ngày >= 21.0 (lần/cái)
Tổng quãng đường >= 75.0 (kilometers)
Giai đoạn 3 01/06/2021 00:00 30/06/2021 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 03/07/2021 00:00 Tổng số ngày >= 21.0 (lần/cái)
Tổng quãng đường >= 75.0 (kilometers)