THE 91 DAYS OF CHALLENGE – 91 NGÀY THỬ THÁCH

RANK FullName 30/06 29/06 28/06 27/06 26/06 25/06 24/06 23/06
1 Nguyễn Thị Minh 18,8 18,5 14,4 13,4 23,0 12,5 17,6 17,7
2 Huong Nguyen Thi
3 Thuy Nguyen 21,7 22,0 18,0 25,2 21,2 20,3 17,2 16,6
4 huong lethithu 5,2 8,0 5,7
5 Bảo Ngọc Lưu 30,2 19,9 5,3 26,8 29,1 19,5 20,4 16,2
6 Lê Thị Lê 17,1 21,5 14,6 22,0 27,6 17,2 15,0 17,5
7 Nguyễn Thị Vân Anh 15,3 12,1 12,5 6,3 13,6 6,4 13,5 10,4
8 Ha Bui thi 37,8 27,1 25,3 16,2 34,4 22,3 23,2 14,3
9 Nguyễn Thị Thủy 11,1 24,4 28,2 26,4 36,1 24,8 30,1 23,2
10 Lê thanh hoài 4,0 3,1 3,2 8,5 10,2 3,9 3,9 3,2
11 Yến Đinh hải 4,1 4,4 6,0 5,0 3,3 6,4
12 Loan Nguyen 3,7 5,3 5,2 5,4 5,5 3,1 6,4
13 Nguyễn Nhung
14 Cham Dao 6,1 5,2 3,1 3,1 3,1
15 Thị Bình Chu 3,2 5,1 5,1 3,6 3,5 3,1
16 Lương Nguyễn Thị
17 Đặng thị phương Hảo 5,5 4,5
18 Song Chau 3,1 7,0 3,3 2,0 3,1 3,2
19 Nguyễn Thị Bích Ngọc 5,0 6,1 1,5 3,1
20 Lương Phương 3,0 3,1 3,1 3,1
21 Nguyễn Thị Hồng Nam 3,0 3,3
22 Nhung Dao thi hoan 4,0 3,9 6,5 3,8 3,0 3,1
23 Thúy Đặng 3,1 3,2 3,2 5,2 5,6 3,0 3,2 3,2
24 Hồng Nhung 5,2 3,2 3,3 3,0 5,2 3,1 3,1 3,0
25 Đồng Ngọc Vân 2,7 5,8 1,6 7,2
26 Huong Bui 3,0 3,9 3,1 3,7 5,2 3,0 3,1
27 Leah Hoàng
28 Liên Nguyễn
29 Trần Thị Thảo 3,7 5,0 3,3 3,1
30 Ngô Phương Thảo 11,3 2,2
31 Linh Hương 4,6 2,6
32 Hoang Loan
33 Phạm Huyền trâm
34 Nguyễn thị hồng thuỷ
35 Nguyễn Bích Ngọc 3,6
36 Thu Thuận Duong
37 Nguyễn thị ánh nguyệt
38 Lanamai
39 Nguyễn Thị Minh Hà
40 Ntthuong Nguyen
41 Ha Minh 5,7 5,5 5,5 3,1 5,3 7,8 4,1
42 Lê hồng cẩm
43 Ngân Ngố 6,9 6,7 5,8 3,9 5,7
44 nguyen thi tieu yen 3,3
45 Mai Thị Thuỳ Dương
46 Hoàng Thị Ngọc Anh 2,9
47 Han Thi Trang 3,1
48 Khanh Van Nguyen
49 Nguyễn Thị Hiền
50 Đỗ Lê Hằng