THE 91 DAYS OF CHALLENGE – 91 NGÀY THỬ THÁCH

RANK FullName Gender Total Time (Elapsed) Total Distance Total Workout Total Day
1 Huong Nguyen Thi Nữ 02:44:33 19,36 7 7
2 huong lethithu Nữ 5.09:25:27 903,58 149 80
3 Nguyễn Nhung Nữ 14:27:12 103,10 18 14
4 Song Chau Nữ 1.13:01:30 269,49 88 63
5 Lương Phương Nữ 2.00:35:46 277,70 70 69
6 Nhung Dao thi hoan Nữ 1.00:59:29 135,09 35 33
7 Hoang Loan Nữ 1.05:54:59 195,02 47 46
8 Nguyễn thị hồng thuỷ Nữ 01:40:09 8,96 2 2
9 Ngân Ngố Nữ 1.01:18:48 158,39 22 22
10 nguyen thi tieu yen Nữ 21:16:16 129,48 40 35
11 Hoàng thị hồng hải Nữ 17:06:35 144,29 33 21
12 Tạ Thanh Huyền Nữ 10:59:52 64,05 10 10
13 Nguyễn thị lĩnh Nữ 04:51:46 24,68 7 6
14 Nguyễn Thị Kim Quyên Nữ 04:13:05 30,17 9 8
15 Lê Thùy Dương Nữ 03:32:24 19,67 6 6
16 Huyen Huyen Nữ 03:25:44 20,38 8 6
17 Phan Thị Thu Thuỷ Nữ 02:29:48 15,23 6 4
18 Nguyễn Thị Thanh Hương Nữ 02:16:13 16,27 5 5
19 Đặng Nga Nữ 00:44:14 5,95 2 2
20 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Nữ 02:00:10 26,93 9 9
21 Hồng Phương Nữ 02:03:12 14,34 3 3
22 Lê Hoàng Linh Ánh Nữ 02:12:31 12,39 4 3
23 Lã ngọc hà Nữ 01:45:39 10,16 3 3
24 Bùi minh Nữ 00:57:59 4,56 2 2
25 Thủy Phạm Nữ 01:02:15 4,47 1 1
26 Lâm Thị Thanh Thúy Nữ 00:22:19 2,08 1 1
27 Huyền Nguyễn Nữ 00:24:23 1,84 1 1
28 Đinh Thị Ninh Nữ 00:17:29 1,54 1 1
29 Nguyễn Thị Hoa Nữ 00:00:00 0,00 0 0
30 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 00:00:00 0,00 0 0
31 Lưu Thi Huyền Nữ 00:00:00 0,00 0 0
32 vinh nguyen Nữ 00:00:00 0,00 0 0
33 Trần Thị Thúy Nữ 00:00:00 0,00 0 0
34 Quyên Nguyễn Nữ 00:00:00 0,00 0 0
35 Nguyễn Thuỳ Linh Nữ 00:00:00 0,00 0 0
36 Nguyễn Văn Thao Nam 00:00:00 0,00 0 0
37 Vũ Thị Thanh Mai Nữ 00:00:00 0,00 0 0
38 Nga nguyen Nữ 00:00:00 0,00 0 0
39 Tạ Thanh Huyền Nữ 00:00:00 0,00 0 0
40 Ánh Nguyễn Nữ 00:00:00 0,00 0 0
41 Đới Thị Mai Yến Nữ 00:00:00 0,00 0 0
42 Trần Thị Thanh Vân Nữ 00:00:00 0,00 0 0
43 Lê thị thùy linh Nữ 00:00:00 0,00 0 0
44 Nguyễn Thị Yên Nữ 00:00:00 0,00 0 0