THE 91 DAYS OF CHALLENGE – 91 NGÀY THỬ THÁCH

RANK FullName Gender Total Time (Elapsed) Total Distance Total Workout Total Day
1 Kim Ngọc Hai Nam 2.17:44:33 516,50 93 83
2 Cao Đăng Bình Nam 2.16:09:28 349,15 84 79
3 Nguyen duc tai Nam 1.02:16:29 302,98 52 47
4 Phạm Thế Quân Nam 1.05:38:46 249,59 27 27
5 Nguyen xuan dong Nam 12:47:09 105,56 15 14
6 Trịnh Hữu Tạ Nam 21:20:24 178,45 18 18
7 Vũ Tiến Đạt Nam 20:35:29 160,90 52 37
8 Thắng Bùi Huy Nam 16:08:28 93,21 17 15
9 Cảo Phan Nam 07:42:44 48,38 15 14
10 Nguyễn Đức Long Nam 08:10:26 71,56 17 10
11 Dung Chu Nam 06:28:44 39,13 10 10
12 Lương Đức Nghĩa Nam 05:22:07 36,60 6 6
13 Tu Vu Huy Nam 05:39:36 31,15 13 9
14 Đặng Văn Hiệp Nam 04:18:09 31,23 4 4
15 Mạnh Phùng Nam 02:21:48 20,09 6 6
16 Bùi Ngọc Hùng Nam 01:03:48 6,41 5 4
17 Ninh Cường Nam 01:40:08 9,88 4 4
18 Trần Sách Lưu Nam 00:32:07 3,73 1 1
19 Ngô Vinh Hoa Nam 00:30:19 4,24 1 1
20 Phạm Tuấn Vũ Nam 01:21:04 8,79 2 2
21 Nguyễn Thu Vân Nữ 00:33:06 3,24 3 3
22 Đặng Văn Minh Nam 00:36:26 3,13 1 1
23 Nguyễn Mạnh Cường Nam 00:33:59 3,63 1 1
24 Tran Dung Nam 00:33:34 3,12 1 1
25 v. QuynhLe Nam 00:26:48 3,05 1 1
26 Trung Kien Nam 00:13:39 3,73 1 1
27 Huu Chính Nam 00:14:21 1,43 1 1
28 Hoang Ngoc Chuyen Nam 00:00:00 0,00 0 0
29 Nguyễn văn trường Nam 00:00:00 0,00 0 0
30 Do Anh Viet Nam 00:00:00 0,00 0 0
31 Phạm Thế Hùng Nam 00:00:00 0,00 0 0
32 Nguyễn Tiến Dũng Nam 00:00:00 0,00 0 0
33 Việt Nguyễn Hoàng Nam 00:00:00 0,00 0 0
34 Tiến Phạm Nam 00:00:00 0,00 0 0
35 Tạ Thịnh Phát Nam 00:00:00 0,00 0 0
36 Nguyễn Hữu Cường Nam 00:00:00 0,00 0 0
37 Ha Tran Nam 00:00:00 0,00 0 0
38 bui ngoc hung Nam 00:00:00 0,00 0 0
39 Ngac Hung Nam 00:00:00 0,00 0 0
40 Lê Văn Long Nam 00:00:00 0,00 0 0
41 Bach bk Nam 00:00:00 0,00 0 0
42 vuong minh Nam 00:00:00 0,00 0 0
43 HÀ MINH CHÍ DŨNG Nam 00:00:00 0,00 0 0