|

THE 91 DAYS OF CHALLENGE – 91 NGÀY THỬ THÁCH

Thống kê
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 23/04 22/04 21/04 20/04 19/04 18/04 17/04 16/04 15/04 14/04 13/04 12/04 11/04 10/04 09/04 08/04 07/04 06/04 05/04 04/04 03/04 02/04 01/04
1
tuyen nguyenba
12% (3/25) lần/cái)
11.16% (8,4/75,0 km)
Nam 8,37 01:33:46 2,89 1,95 3,53
2
Minh Phuong Pham
12% (3/25) lần/cái)
10.63% (8,0/75,0 km)
Nữ 7,97 01:26:21 1,18 3,54 3,26