|

THE 91 DAYS OF CHALLENGE – 91 NGÀY THỬ THÁCH

Thống kê
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 19/05 18/05 17/05 16/05 15/05 14/05 13/05 12/05 11/05 10/05 09/05 08/05 07/05 06/05 05/05 04/05 03/05 02/05 01/05
1
Trương Mình Đức
86% (18/21) lần/cái)
122.14% (91,6/75,0 km)
Nam 91,60 16:22:49 6,30 5,40 8,29 6,97 3,91 3,24 3,41 3,25 3,25 3,60 8,55 3,29 3,22 3,22 6,64 6,88 3,39 8,80
2
Nguyen Anh
86% (18/21) lần/cái)
120.10% (90,1/75,0 km)
Nam 90,07 14:12:59 3,19 3,72 10,03 3,74 5,01 4,31 4,27 5,18 4,30 4,20 10,01 4,27 3,11 3,21 3,23 3,12 8,80 6,39
3
Phùng Văn Trượng
19% (4/21) lần/cái)
24.85% (18,6/75,0 km)
Nam 18,64 02:50:36 4,08 4,87 4,88 4,81
4
Khánh Nguyễn Hữu
14% (3/21) lần/cái)
20.00% (15,0/75,0 km)
Nam 15,00 02:43:13 4,09 4,66 6,25
5
Le Van Manh
5% (1/21) lần/cái)
2.73% (2,0/75,0 km)
Nam 2,05 00:19:52 2,05