|

THE 91 DAYS OF CHALLENGE – 91 NGÀY THỬ THÁCH

Thống kê
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 19/05 18/05 17/05 16/05 15/05 14/05 13/05 12/05 11/05 10/05 09/05 08/05 07/05 06/05 05/05 04/05 03/05 02/05 01/05
1
Phạm Hưởng
90% (19/21) lần/cái)
631.95% (474,0/75,0 km)
Nam 473,96 2.16:14:48 8,14 23,34 24,46 30,43 35,73 24,34 28,28 27,72 19,81 22,80 27,92 38,42 19,76 21,81 20,89 19,68 26,71 28,34 25,37
2
Đính Lê
81% (17/21) lần/cái)
249.55% (187,2/75,0 km)
Nam 187,16 1.05:44:35 10,92 10,68 28,85 8,48 6,08 5,30 3,98 11,31 21,08 16,52 4,18 4,07 6,12 6,06 22,66 8,33 12,55
3
Đặng Kiên
86% (18/21) lần/cái)
247.74% (185,8/75,0 km)
Nam 185,81 1.01:59:39 7,80 16,03 15,00 17,01 10,58 10,51 7,77 6,38 5,56 7,13 15,00 11,02 7,02 7,61 10,65 7,92 11,83 11,01
4
Hoàng Xuân Văn
86% (18/21) lần/cái)
233.01% (174,8/75,0 km)
Nam 174,76 21:21:43 6,92 7,00 6,91 16,67 13,07 8,74 8,44 6,85 9,38 6,87 16,97 8,80 8,91 7,81 7,81 8,16 12,79 12,67
5
Nguyen Ngoc Quang
90% (19/21) lần/cái)
230.17% (172,6/75,0 km)
Nam 172,63 19:21:38 3,31 6,50 6,57 24,62 3,27 6,59 3,31 3,24 3,25 3,26 12,72 12,40 11,09 8,49 8,52 5,85 27,50 11,70 10,45
6
Loan Nguyen
90% (19/21) lần/cái)
141.87% (106,4/75,0 km)
Nữ 106,40 17:08:58 7,25 8,47 3,49 12,73 4,04 4,57 3,71 3,74 3,22 4,57 6,41 11,04 3,49 3,70 3,70 5,49 5,01 6,92 4,86
7
Trần Ngọc Hùng
86% (18/21) lần/cái)
114.46% (85,8/75,0 km)
Nam 85,84 14:50:28 3,12 3,46 4,57 8,10 3,01 3,02 3,47 3,11 3,36 8,05 8,70 3,10 3,45 3,18 3,31 4,76 8,05 8,05
8
Nguyễn Văn Phúc
14% (3/21) lần/cái)
13.17% (9,9/75,0 km)
Nam 9,88 01:51:33 2,89 4,58 2,41
9
Nguyễn Phú Minh
5% (1/21) lần/cái)
11.17% (8,4/75,0 km)
Nam 8,38 01:18:21 8,38
10
Long Nguyen
14% (3/21) lần/cái)
10.15% (7,6/75,0 km)
Nam 7,61 00:47:32 3,02 2,41 2,18
11
Vân Phạm
5% (1/21) lần/cái)
3.26% (2,4/75,0 km)
Nữ 2,45 00:21:20 2,45
12
Đinh Thị Hải Nga
5% (1/21) lần/cái)
1.92% (1,4/75,0 km)
Nữ 1,44 00:17:03 1,44
13
Hoàng phương thanh
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
14
Nguyễn Tuệ Văn
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
15
Đức Hải Lê
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
16
Vũ Văn Phong
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00