|

THE 91 DAYS OF CHALLENGE – 91 NGÀY THỬ THÁCH

Thống kê
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 19/05 18/05 17/05 16/05 15/05 14/05 13/05 12/05 11/05 10/05 09/05 08/05 07/05 06/05 05/05 04/05 03/05 02/05 01/05
1
Thuy Nguyen
86% (18/21) lần/cái)
347.26% (260,4/75,0 km)
Nữ 260,44 1.11:34:43 17,08 14,11 26,16 19,54 15,72 11,27 8,62 11,41 8,25 20,60 25,23 12,23 15,55 17,32 3,43 10,53 8,39 15,01
2
Nguyễn Thị Thủy
86% (18/21) lần/cái)
211.11% (158,3/75,0 km)
Nữ 158,33 18:08:04 8,07 7,75 10,53 8,32 6,63 7,15 8,00 6,52 6,19 12,49 10,16 15,12 11,00 6,53 8,10 7,15 10,43 8,19
3
Trần văn hưng
76% (16/21) lần/cái)
154.36% (115,8/75,0 km)
Nam 115,77 13:24:14 5,01 7,55 10,19 12,63 5,59 6,08 4,73 4,21 4,33 19,67 5,20 5,09 3,79 3,70 5,16 12,84
4
Lê thanh hoài
81% (17/21) lần/cái)
127.22% (95,4/75,0 km)
Nữ 95,42 15:36:50 3,04 4,07 4,14 6,51 3,84 4,55 4,56 3,12 14,43 12,07 3,10 3,04 3,06 3,37 3,46 9,66 9,38
5
Nguyễn Thế Anh
33% (7/21) lần/cái)
50.90% (38,2/75,0 km)
Nam 38,18 04:28:52 5,50 4,79 4,56 5,93 4,51 5,23 7,66
6
Nguyễn Thị Minh Hà
24% (5/21) lần/cái)
32.74% (24,6/75,0 km)
Nữ 24,56 03:57:46 5,38 7,00 3,70 3,72 4,76
7
Nguyễn Văn Dũng
5% (1/21) lần/cái)
14.28% (10,7/75,0 km)
Nam 10,71 00:50:28 10,71
8
Nguyễn Đức Tiến
5% (1/21) lần/cái)
4.76% (3,6/75,0 km)
Nam 3,57 00:42:34 3,57
9
Nguyễn Thị Hiền
5% (1/21) lần/cái)
4.13% (3,1/75,0 km)
Nữ 3,10 00:29:24 3,10
10
Duy Thanh
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
11
Tâm vũ
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
12
VIỆT ANH
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
13
Bui minh hue
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
14
Nguyen Thuy Duong
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
15
Nguyễn Thị Ánh
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
16
Diệu Thảo Nguyễn
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
17
Lương Thị Hoài An
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
18
Phạm thành trung
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
19
Tu nguyen huu
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
20
Hoàng Thị Ngọc Anh
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
21
Nguyễn Dương Ly
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00