|

THE 91 DAYS OF CHALLENGE – 91 NGÀY THỬ THÁCH

Thống kê
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 19/05 18/05 17/05 16/05 15/05 14/05 13/05 12/05 11/05 10/05 09/05 08/05 07/05 06/05 05/05 04/05 03/05 02/05 01/05
1
Nguyễn Hữu Sơn
90% (19/21) lần/cái)
501.86% (376,4/75,0 km)
Nam 376,39 2.05:49:59 11,11 15,85 25,79 24,16 24,35 17,15 21,11 22,88 22,24 20,08 27,59 23,27 20,50 18,37 17,14 15,34 19,72 10,08 19,67
2
Nguyễn Hợp
86% (18/21) lần/cái)
457.47% (343,1/75,0 km)
Nam 343,11 1.22:10:43 13,29 13,17 16,43 20,40 32,78 17,86 10,17 17,51 16,63 18,12 22,58 23,30 11,37 24,27 17,81 12,61 30,60 24,22
3
Phạm Phú Tài
76% (16/21) lần/cái)
186.57% (139,9/75,0 km)
Nam 139,93 19:04:48 10,14 3,42 20,22 6,44 5,71 14,64 3,81 4,51 28,56 6,50 4,69 5,29 6,42 11,74 4,43 3,40
4
Lê thanh bình
86% (18/21) lần/cái)
108.96% (81,7/75,0 km)
Nam 81,72 13:24:53 3,08 3,06 3,18 3,24 3,63 3,74 3,38 3,07 3,22 9,03 8,09 3,29 3,40 3,09 3,93 5,13 8,08 8,11
5
Nguyễn Văn Thoảng
86% (18/21) lần/cái)
95.09% (71,3/75,0 km)
Nam 71,32 13:20:41 3,31 3,35 6,18 3,28 3,29 3,29 3,29 3,26 3,18 6,40 6,23 3,15 3,39 3,30 3,30 3,34 6,52 3,28
6
Nguyễn Thị Bích Ngọc
76% (16/21) lần/cái)
86.02% (64,5/75,0 km)
Nữ 64,51 08:42:24 3,01 2,49 6,01 3,08 3,44 3,27 6,01 3,09 6,40 3,08 6,02 3,09 3,17 3,11 6,02 3,24
7
Huong Bui
71% (15/21) lần/cái)
82.49% (61,9/75,0 km)
Nữ 61,87 09:27:15 3,82 5,67 3,16 5,14 3,06 5,01 3,04 3,09 3,09 6,14 3,02 3,51 3,01 3,19 7,91
8
Nguyễn Văn Dương
48% (10/21) lần/cái)
82.39% (61,8/75,0 km)
Nam 61,79 07:11:40 7,04 3,14 6,09 8,06 5,42 2,45 5,16 11,07 10,37 3,00
9
Trần Thị Thảo
67% (14/21) lần/cái)
73.99% (55,5/75,0 km)
Nữ 55,49 09:22:48 3,26 3,01 5,31 3,11 3,03 6,10 6,21 3,03 3,37 3,07 3,40 3,32 3,13 6,13
10
Lê Huy Dũng
5% (1/21) lần/cái)
6.69% (5,0/75,0 km)
Nam 5,02 00:46:57 5,02
11
Ngo Thanh Tung
5% (1/21) lần/cái)
4.49% (3,4/75,0 km)
Nam 3,37 00:36:38 3,37
12
Nguyễn Thu Hiền
10% (2/21) lần/cái)
3.22% (2,4/75,0 km)
Nữ 2,42 00:20:13 1,30 1,12
13
Dang Nhap
5% (1/21) lần/cái)
3.16% (2,4/75,0 km)
Nam 2,37 00:29:51 2,37
14
Vũ Quang Khải
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
15
Hưng Trung
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
16
Đặng Quang Hoà
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
17
Đinh Thị Hằng
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
18
Khuong BuiNgocKhuong
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00