|

THE 91 DAYS OF CHALLENGE – 91 NGÀY THỬ THÁCH

Thống kê
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 19/05 18/05 17/05 16/05 15/05 14/05 13/05 12/05 11/05 10/05 09/05 08/05 07/05 06/05 05/05 04/05 03/05 02/05 01/05
1
Kim Ngọc Hai
86% (18/21) lần/cái)
139.91% (104,9/75,0 km)
Nam 104,93 12:34:26 5,06 5,10 5,05 8,03 5,18 4,14 4,07 4,07 5,08 5,06 8,14 4,25 5,14 5,10 5,41 6,12 11,19 8,77
2
Cao Đăng Bình
86% (18/21) lần/cái)
108.62% (81,5/75,0 km)
Nam 81,47 15:40:47 3,21 3,23 4,70 8,39 3,30 3,75 3,21 3,16 3,49 8,54 8,12 3,28 3,20 3,22 3,80 3,40 8,32 3,16
3
Nguyen duc tai
29% (6/21) lần/cái)
65.20% (48,9/75,0 km)
Nam 48,90 04:05:42 3,94 4,09 17,99 13,88 4,66 4,34
4
Nguyen xuan dong
14% (3/21) lần/cái)
27.63% (20,7/75,0 km)
Nam 20,72 02:34:23 11,08 5,73 3,92
5
Mạnh Phùng
10% (2/21) lần/cái)
9.00% (6,7/75,0 km)
Nam 6,75 00:30:10 2,87 3,88
6
Thắng Bùi Huy
5% (1/21) lần/cái)
4.63% (3,5/75,0 km)
Nam 3,48 00:34:43 3,48
7
Vũ Tiến Đạt
5% (1/21) lần/cái)
4.02% (3,0/75,0 km)
Nam 3,02 00:15:41 3,02
8
Trịnh Hữu Tạ
5% (1/21) lần/cái)
3.51% (2,6/75,0 km)
Nam 2,63 00:22:40 2,63
9
Dung Chu
5% (1/21) lần/cái)
3.02% (2,3/75,0 km)
Nam 2,26 00:17:52 2,26
10
Do Anh Viet
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
11
Phạm Thế Quân
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
12
Phạm Tuấn Vũ
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
13
Phạm Thế Hùng
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
14
v. QuynhLe
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
15
Đặng Văn Minh
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00