|

THE 91 DAYS OF CHALLENGE – 91 NGÀY THỬ THÁCH

Thống kê
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 14/06 13/06 12/06 11/06 10/06 09/06 08/06 07/06 06/06 05/06 04/06 03/06 02/06 01/06
1
Hoàng Chí Công
62% (13/21) lần/cái)
340.62% (255,5/75,0 km)
Nam 255,46 1.05:15:43 22,74 17,09 18,56 16,55 19,25 3,10 15,03 25,68 27,19 28,30 24,16 16,95 20,87
2
khắc dũng nguyễn
52% (11/21) lần/cái)
296.30% (222,2/75,0 km)
Nam 222,23 23:10:29 15,04 13,77 15,32 26,55 23,42 15,36 25,33 24,38 22,23 23,29 17,54
3
Hà Duy Hiếu
67% (14/21) lần/cái)
246.43% (184,8/75,0 km)
Nam 184,82 1.04:03:38 7,57 9,22 11,04 13,55 14,22 18,13 7,37 5,30 17,39 22,03 17,43 12,17 14,70 14,72
4
Tùng Dương Ngọc
43% (9/21) lần/cái)
132.97% (99,7/75,0 km)
Nam 99,73 14:18:44 11,05 16,56 14,56 3,98 12,57 20,95 4,69 8,64 6,74
5
Tạ Lê Trung
52% (11/21) lần/cái)
126.86% (95,1/75,0 km)
Nam 95,14 11:08:39 21,18 4,12 10,40 10,50 3,12 3,32 9,09 11,17 6,65 10,54 5,06
6
Nguyễn Thanh Binh
38% (8/21) lần/cái)
124.29% (93,2/75,0 km)
Nam 93,22 12:36:09 7,16 14,53 13,26 11,69 11,33 9,76 18,07 7,43
7
Thang Duong
62% (13/21) lần/cái)
95.48% (71,6/75,0 km)
Nam 71,61 10:34:56 3,08 6,09 6,15 3,29 3,14 3,10 3,60 7,63 7,69 7,52 7,65 3,80 8,87
8
Tới Nguyễn
48% (10/21) lần/cái)
91.79% (68,8/75,0 km)
Nam 68,84 10:10:23 5,91 5,17 6,15 3,06 8,06 7,85 5,52 7,73 13,86 5,54
9
Long Hong
48% (10/21) lần/cái)
79.74% (59,8/75,0 km)
Nam 59,80 06:55:55 7,78 7,85 3,12 3,10 1,57 10,65 11,56 5,06 3,40 5,72
10
Nguyễn Thị Hồng Nam
57% (12/21) lần/cái)
77.32% (58,0/75,0 km)
Nữ 57,99 05:31:43 5,03 5,02 3,69 3,36 3,02 3,37 3,02 7,32 3,04 10,85 7,26 3,03
11
Quan Le
57% (12/21) lần/cái)
65.86% (49,4/75,0 km)
Nam 49,40 04:09:14 3,20 7,46 3,09 3,22 3,82 3,19 6,39 6,10 3,22 3,21 3,20 3,29
12
cuong nguyen
62% (13/21) lần/cái)
63.92% (47,9/75,0 km)
Nam 47,94 07:07:16 6,16 6,13 3,04 3,11 3,27 3,02 3,08 4,16 3,10 3,03 3,03 3,55 3,26
13
Thanh Dang
57% (12/21) lần/cái)
62.27% (46,7/75,0 km)
Nam 46,71 07:27:57 3,40 7,18 3,34 3,17 3,01 3,19 3,20 3,30 6,77 3,70 3,25 3,21
14
Phạm Văn Bình
52% (11/21) lần/cái)
61.10% (45,8/75,0 km)
Nam 45,82 07:35:47 6,53 6,47 3,09 3,20 3,27 6,50 3,33 3,33 3,22 3,42 3,45
15
Thúy Đặng
29% (6/21) lần/cái)
31.47% (23,6/75,0 km)
Nữ 23,60 04:00:05 5,25 5,30 3,54 3,36 3,07 3,09
16
Nguyễn Diệu Thúy
10% (2/21) lần/cái)
4.81% (3,6/75,0 km)
Nữ 3,61 00:33:14 2,10 1,51
17
Han Thi Trang
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
18
Đặng Việt Hà
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
19
Binh Le
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00