|

THE 91 DAYS OF CHALLENGE – 91 NGÀY THỬ THÁCH

Thống kê
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 14/06 13/06 12/06 11/06 10/06 09/06 08/06 07/06 06/06 05/06 04/06 03/06 02/06 01/06
1
Phạm Hưởng
67% (14/21) lần/cái)
318.21% (238,7/75,0 km)
Nam 238,65 1.05:26:47 7,49 15,40 15,56 14,12 16,78 7,16 7,44 8,38 28,34 35,75 13,56 22,56 20,65 25,46
2
Đính Lê
67% (14/21) lần/cái)
232.51% (174,4/75,0 km)
Nam 174,38 1.04:26:37 5,10 10,40 4,13 12,63 15,01 8,35 1,04 6,68 43,24 20,51 13,70 8,12 15,05 10,43
3
Loan Nguyen
67% (14/21) lần/cái)
149.09% (111,8/75,0 km)
Nữ 111,82 20:15:03 3,13 6,39 3,09 4,74 7,01 8,48 5,19 15,21 15,47 11,88 5,20 10,25 5,65 10,12
4
Đặng Kiên
48% (10/21) lần/cái)
147.81% (110,9/75,0 km)
Nam 110,86 16:02:25 4,45 7,51 8,18 4,89 10,28 18,62 10,30 17,04 18,22 11,37
5
Phạm Ngọc Phú
62% (13/21) lần/cái)
124.51% (93,4/75,0 km)
Nam 93,39 09:32:24 4,73 11,85 12,35 5,63 5,76 5,13 4,52 13,71 10,73 4,71 2,09 4,52 7,65
6
Trần Ngọc Hùng
57% (12/21) lần/cái)
87.11% (65,3/75,0 km)
Nam 65,33 11:06:27 10,04 10,26 3,03 3,05 3,05 3,05 10,16 10,37 3,02 3,02 3,12 3,16
7
Hoàng Xuân Văn
33% (7/21) lần/cái)
59.70% (44,8/75,0 km)
Nam 44,77 05:17:13 6,76 5,19 5,09 6,97 6,93 7,06 6,77
8
Nguyen Ngoc Quang
38% (8/21) lần/cái)
53.10% (39,8/75,0 km)
Nam 39,82 04:38:12 3,28 3,54 9,05 10,41 3,33 3,27 3,31 3,63
9
Thanh Tuan
29% (6/21) lần/cái)
49.35% (37,0/75,0 km)
Nam 37,01 06:01:59 4,17 5,17 8,95 10,90 3,87 3,95
10
Đỗ thị lan hương
29% (6/21) lần/cái)
25.68% (19,3/75,0 km)
Nữ 19,26 02:59:19 3,41 3,16 3,14 3,09 3,03 3,43
11
Lê Trung
5% (1/21) lần/cái)
9.89% (7,4/75,0 km)
Nam 7,42 01:16:04 7,42
12
Vân Phạm
10% (2/21) lần/cái)
9.51% (7,1/75,0 km)
Nữ 7,13 01:05:00 5,45 1,68
13
Hoàng Việt Hùng
10% (2/21) lần/cái)
4.38% (3,3/75,0 km)
Nam 3,28 00:37:41 1,33 1,95
14
Nguyễn Phú Minh
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
15
Hoàng phương thanh
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
16
Nguyễn Tuệ Văn
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
17
Đức Hải Lê
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
18
Vũ Văn Phong
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
19
Nguyễn Văn Phúc
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
20
Long Nguyen
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
21
Tống Việt Phong
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
22
Đinh Giang
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
23
Đinh Thị Hải Nga
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
24
Phạm Minh Quý
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
25
Cong Cao
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00