|

THE 91 DAYS OF CHALLENGE – 91 NGÀY THỬ THÁCH

Thống kê
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 14/06 13/06 12/06 11/06 10/06 09/06 08/06 07/06 06/06 05/06 04/06 03/06 02/06 01/06
1
Nguyễn Văn Bằng
57% (12/21) lần/cái)
165.84% (124,4/75,0 km)
Nam 124,38 15:04:54 12,85 3,40 6,76 8,33 17,39 1,10 25,02 23,19 13,90 4,46 3,40 4,59
2
Nguyễn Bích Ngọc
10% (2/21) lần/cái)
9.15% (6,9/75,0 km)
Nữ 6,86 01:12:41 3,37 3,49
3
Tung Ho
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00