|

THE 91 DAYS OF CHALLENGE – 91 NGÀY THỬ THÁCH

Thống kê
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 14/06 13/06 12/06 11/06 10/06 09/06 08/06 07/06 06/06 05/06 04/06 03/06 02/06 01/06
1
Nguyễn Hữu Sơn
57% (12/21) lần/cái)
284.81% (213,6/75,0 km)
Nam 213,61 1.04:02:44 10,12 17,22 13,20 27,34 7,22 15,14 20,04 22,40 20,53 20,21 20,10 20,10
2
Phạm Phú Tài
62% (13/21) lần/cái)
222.29% (166,7/75,0 km)
Nam 166,72 22:47:39 15,72 17,02 9,70 15,71 10,87 3,57 6,07 8,21 30,62 8,19 12,64 15,48 12,95
3
Nguyễn Hợp
57% (12/21) lần/cái)
202.38% (151,8/75,0 km)
Nam 151,78 20:17:24 11,15 5,80 12,00 21,12 10,26 10,58 22,49 3,58 13,26 15,02 15,23 11,30
4
Huu Tam Nguyen
48% (10/21) lần/cái)
130.40% (97,8/75,0 km)
Nam 97,80 13:49:28 12,22 10,84 11,28 10,81 7,43 11,67 10,62 8,43 7,39 7,10
5
Phạm Văn Tiệp
62% (13/21) lần/cái)
122.96% (92,2/75,0 km)
Nam 92,22 07:53:09 4,28 5,67 3,87 6,03 9,29 6,74 8,92 10,81 9,42 5,69 9,10 8,93 3,50
6
Lê thanh bình
62% (13/21) lần/cái)
113.58% (85,2/75,0 km)
Nam 85,18 13:25:14 8,08 9,77 3,15 6,69 6,73 4,03 5,06 10,03 10,25 3,29 5,75 6,57 5,80
7
Bùi Lê Huy
43% (9/21) lần/cái)
103.17% (77,4/75,0 km)
Nam 77,38 09:33:48 10,29 9,41 6,42 12,15 8,11 13,82 5,86 6,15 5,18
8
Nguyễn Văn Dương
52% (11/21) lần/cái)
91.09% (68,3/75,0 km)
Nam 68,32 08:11:33 6,01 10,20 4,07 3,16 3,43 6,03 15,03 3,54 7,02 4,50 5,33
9
Đặng Văn Hạnh
43% (9/21) lần/cái)
78.19% (58,6/75,0 km)
Nam 58,64 07:30:44 10,63 4,87 4,10 4,32 9,53 14,98 3,29 4,24 2,68
10
Vũ Quang Khải
48% (10/21) lần/cái)
74.78% (56,1/75,0 km)
Nam 56,09 09:30:35 6,30 6,23 4,87 7,47 6,12 4,24 4,55 6,16 7,08 3,06
11
Nguyễn Đình Thân
33% (7/21) lần/cái)
68.19% (51,1/75,0 km)
Nam 51,14 06:45:55 8,61 10,37 8,38 7,50 7,37 5,00 3,92
12
Nguyễn Văn Thoảng
52% (11/21) lần/cái)
66.95% (50,2/75,0 km)
Nam 50,21 08:12:14 3,26 7,22 3,81 3,32 4,66 4,30 10,41 3,41 3,33 3,33 3,17
13
Vương Xuân Kiên
43% (9/21) lần/cái)
64.60% (48,5/75,0 km)
Nam 48,45 06:44:42 3,72 7,35 7,26 1,25 7,30 5,50 5,24 5,42 5,43
14
Nguyen Xuan Truong
48% (10/21) lần/cái)
59.97% (45,0/75,0 km)
Nam 44,97 08:58:52 3,20 1,46 5,07 5,05 5,61 6,90 5,01 5,44 5,14 2,10
15
Huong Bui
43% (9/21) lần/cái)
56.01% (42,0/75,0 km)
Nữ 42,01 06:23:55 10,04 5,19 3,06 3,41 3,42 5,21 3,03 3,53 5,13
16
Trần Thị Thảo
38% (8/21) lần/cái)
37.16% (27,9/75,0 km)
Nữ 27,87 04:59:30 6,39 3,03 3,05 3,02 3,15 3,03 3,05 3,16
17
Nguyễn Thị Bích Ngọc
33% (7/21) lần/cái)
33.64% (25,2/75,0 km)
Nữ 25,23 03:35:33 1,03 2,43 3,26 3,06 6,43 5,02 4,00
18
vuong lai quoc
19% (4/21) lần/cái)
29.57% (22,2/75,0 km)
Nam 22,18 02:39:39 2,59 5,90 10,20 3,50
19
Vũ thị dung
14% (3/21) lần/cái)
13.55% (10,2/75,0 km)
Nữ 10,17 01:47:56 3,45 4,39 2,32
20
Dang Nhap
19% (4/21) lần/cái)
13.45% (10,1/75,0 km)
Nam 10,09 01:35:05 3,02 1,34 1,69 4,03
21
Đinh việt phương
10% (2/21) lần/cái)
13.36% (10,0/75,0 km)
Nam 10,02 01:09:04 3,55 6,47
22
Lê Huy Dũng
5% (1/21) lần/cái)
8.71% (6,5/75,0 km)
Nam 6,53 01:12:36 6,53
23
Vũ Sơn Hà
10% (2/21) lần/cái)
6.76% (5,1/75,0 km)
Nam 5,07 00:41:08 1,83 3,24
24
Đặng Quang Hoà
10% (2/21) lần/cái)
6.03% (4,5/75,0 km)
Nam 4,53 00:52:33 1,77 2,76
25
Hưng Trung
10% (2/21) lần/cái)
5.29% (4,0/75,0 km)
Nam 3,97 00:35:55 2,94 1,02
26
Nguyễn Thu Hiền
14% (3/21) lần/cái)
5.00% (3,8/75,0 km)
Nữ 3,75 00:37:59 1,22 1,03 1,50
27
Thành Nguyễn
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
28
Nguyễn Khắc Mạnh
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
29
Lê Văn Nội
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
30
Hiệp Đức
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
31
Ho Ngoc Tho
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
32
Ta Thanh Trung
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
33
Mr Mai
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
34
Nguyễn công quang
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
35
Hà Nguyễn
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
36
Đôn Trường Giang
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
37
Nguyễn Thanh Sang
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
38
Dương Quốc Lộc
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
39
Túc Nguyễn Văn
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
40
Sơn Trần
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
41
Lê Quang Sáng
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
42
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
43
Hieu Tran
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
44
Long Bùi
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
45
Ngo Thanh Tung
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
46
Khuong BuiNgocKhuong
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
47
Đinh Thị Hằng
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00